วาสลีน® อัลตร้า ไวท์เทนนิ่ง โรลออน

วาสลีน® อัลตร้า ไวท์เทนนิ่ง โรลออน
  • ใหม่ ผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นใต้วงแขน สูตรไวท์เทนนิ่งครั้งแรกของโรลออน จากวาสลีน ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกว่าสามารถ ฟื้นบำรุงล้ำลึก 20 ชั้นผิว เพื่อผิวใต้วงแขนขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 3 วัน
  • กำรถอนและโกนเป็นกำรทำร้ำยลึกลงไปที่ชัน้ ผิวของใต้วงแขน… ซงึ่ เป็นต้นเหตุของ ผิวคลำ้ เสีย วำสลีน โรลออน เท่ำนัน้ ที่มีส่วนผสมของวิตำมิน B3 - คอลลำเจนบู สเตอร์ ที่ช่วยยับยัง้ กำรก่อตัวของผิวคลำ้ เสียใต้ชัน้ ผิว พร้อมทัง้ ลดเหงื่อและระงับ กลิ่นใต้วงแขนยำวนำนกว่ำ 48 ชม. ให้คุณแห้งสบำย สดชื่นยำวนำนตลอดวัน

อัลตร้า ไวท์เทนนิ่ง โรลออน

  • พลังแห่งกำรฟื้นบำรุงเพื่อผิวใต้วงแขนกระจ่ำงใสกว่ำใน 3 วัน
  • บำรุงใต้วงแขนล้ำลึก 20 ชั้นผิว
  • พร้อมส่วนผสมเฉพาะตัวของคอลลาเจน และวิตามิน B3
  • ปกป้องนาน 48 ชม.

เหมาะสำหรับ: ผิวใต้วงแขนคลำ้ เสีย

ส่วนประกอบ

Water, Ethylhexyl Salicylate, Glycerin, Stearic Acid, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Glycol Stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glyceryl Stearate, Potassium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Carbomer, Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Perfume, Sodium Hydroxide, Stearamide AMP, Maltodextrin, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, BHT, Sodium Benzoate

 

×